Udskiftning af vandinstallationer

I boligkvarteret Hedemarken i Albertslund har vi udskiftet vandrørene i to forskellige typer af boligblokke, som tilsammen rummer mere end 800 boliger.

Ialt rummer Hedemarken mere end 800 boliger

Tilsammen rummer Hedemarken mere end 800 boliger. Der er forskellige typer af boligblokke i Hedemarken - her ses toetagersblokke med små haver. Der er forskellige typer af boligblokke i Hedemarken – her ses toetagersblokke med små haver.

Hedemarken består af flere forskellige boligtyper, som er fordelt på enten fireetagers eller toetagers boligblokke, hvilket betyder, at ejendommene har forskellige løsninger til brugsvandinstallation.

Alle vandrør i samtlige boliger er udskiftet og tilsluttet de for nyligt renoverede varmecentraler.

Vi udførte renovering som hovedentreprenør med følgende underentreprenører: Murer-, tømrer-, maler-, asbest- og el-arbejder samt teknisk isolering.

Bygherre: AKB Albertslund afdeling Hedemarken c/o KAB
Beliggenhed: Hedemarken 24-94, Nyvej 25-95, Hedemarksvænget 1-143. 2620 Albertslund.
Omfang: 12 boligblokke i fire etager med i alt 744 boliger og 6 boligblokke i to etager med i alt 144 boliger.
Entreprisesum: 31 mio. kr. ekskl. moms.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Rådgiver: Dominia A/S

Se, evalueringen af byggesagen hos Byggeriets Evaluerings Center

Print Friendly, PDF & Email