Ny folkeskole i Københavns Sydhavn

cam_01_oversigt_small

Illustration: JJW Arkitekter

Københavns Kommune skal have bygget ny folkeskole og vi deltager som en del af den tekniske entreprise. 

Sydhavn Skole skyder i vejret nær de nye boligbyggerier i Sydhavnen. Skolen bliver udført i lavenergiklasse 1 og er opdelt i fire storentrepriser. Vi deltager som fagentreprenør ved den tekniske entreprise. Fagentreprisen omfatter afløb og sanitet, tagvandingssystem, brugsvandssystem, gas, køleanlæg, varmeanlæg, teknisk isolering samt særinstallationer.

I forbindelse med afløb og sanitet installerer vi et rørsystem, der bliver tilsluttet kloakmuffer i vægge og dæk. Desuden sørger vi for vandlåse og gulvafløb, samt monterer sanitetsgenstande og –udstyr.

cam_40_gade.small

Illustration: JJW Arkitekter

Vi installerer og monterer et UV-system. Afvandingssystemet er et dræningssystem, som udnytter principperne for full-bore flow. UV-systemet bliver tilsluttet et rør- og kloaksystem samt tagbrønde.

Etableringen af et komplet brugsvandssystem indbefatter brugsvandsinstallationer, armaturer og målere, slangevindeskabe, tappearmaturer, udendørsanlæg og vandingsanlæg på taget.

Som en del af etablering af køleanlægget i teknikrummet sørger vi også for et rørsystem for køleflader i ventilationsanlægget samt kølerør til Sydhavnen.

Varmeanlægget kræver etablering af varmecentral fra fjernvarmeforsyningens stophane til teknikrummet, hvilket inkluderer veksler og bladesløjfer samt varmtvandsbeholder. Herforuden anlægger vi også et rørsystem til forsyning af radiatorer, gulvvarme, varmerør i facade og lufttæppe. Gulvvarmeanlægget i stueetagens atrium er 9 km langt og opdelt i flere blandekredse. Desuden bliver rørsystemet også tilknyttet varmefladerne i ventilationsanlægget.

Den tekniske isolering omfatter varmeisolering af alle varmerør- og komponenter, kondensisolering af alle indvendige koldtvandsrør- og komponenter. Derudover sørger vi også for varmeisolering af alle rør og komponenter for varmt brugsvand og kondensisolering af rørsystemet for tagvand. Samt teknisk isolering af øvrige kølerør.

cam_31_gaarden.small

Illustration: JJW Arkitekter

Desuden sørger vi for særinstallationer i tandklinikken og i faglokaler.

Bygherre: Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme
Beliggenhed: Støberigade1 / Teglholmsvej 28, København SV
Omfang: Ny tresporet folkeskole
Entreprisesum: 15.000.000 kr. ekskl. moms
Entrepriseform: Fagentreprise
Rådgiver: JJW Arkitekter; Niras og PK3

Print Friendly, PDF & Email