Etablering af nyt varmeanlæg i Børsbygningen

Nyt varmeanlæg til den fredede Børsbygning

Det gamle loft er i dag ombygget til kontorer

Det gamle loft er i dag ombygget til kontorer

Børsbygningen med dragespiret

Børsbygningen med dragespiret

Arbejderne omfattede energirenovering af hele ejendommens varmeanlæg, idet hele varmeanlægget i stuen, og 1. sal blev renoveret, og de eksisterende varmerør i krybekælder under gulv i stueetagen blev demonteret. Etablering af ny varmecentral samt udskiftning af 120 radiatorer. Alle installationer er udført som skjulte, da bygningen er fredet.

Herudover har vi asbestsaneret rørinstallationer i nicher og på loftsrum.

Klik på billedet og læs artiklen i Blik og Rør

I 1857 manglede Frederik VII penge og solgte bygningen til Grosserer-Societetet for 70.000 rigsdaler.
Det lyder i skødet:
”at Societetet skal være forpligtet til bestandig at vedligeholde Børsbygningens nuværende architektoniske Ydre, hvormed Staten, gennem Indenrigsministeriet, er berettiget til at føre det fornødne Tilsyn, saa at ingen Forandring ved Børsbygnigens Ydre maa foretages, uden at dertil er erhvervet Samtykke fra Statens side, samt at Planerne saavel for de Hovedforandringer, der første Gang agtes fortagne, som for fremtidige Hovedforandringer ved Børsbygningens Indre…”

 

Bygherre: Dansk Erhverv, Slotholmsgade 1, 1216 København K
Beliggenhed: Børsbygningen, København K
Entreprisesum: 3.000.000,00 kr. ekskl. moms
Entrepriseform: Fagentreprise
Rådgiver: Holmsgaard a/s Rådgivende Ingeniører FRI
Arkitekt: LH Arkitekter MAA PAR

 

Print Friendly, PDF & Email